Shromáždění hasičů v Nymburce

17.11.2016 11:47

P O Z V Á N K A

 

Výkonný výbor  Okresního sdružení  dobrovolných hasičů okresu Nymburk Vás zve na řádné

Shromáždění představitelů dobrovolných hasičů

 okresu Nymburk – starostové, velitelé, jednatelé, ….……..,

které se uskuteční

 

ve středu 23. listopadu 2016 od 17:00h.

ve velkém sále Obecního domu v Nymburce –

( presence od 16:30 hodin –

Předání průkazů preventistů SH ČMS – OSH Nymburk )

Bedřicha Smetany 55, Nymburk ( sídlo kanceláře OSH Nymburk )

 

Program

1)        Zahájení

2)        Zpráva o činnosti od posledního Shromáždění představitelů  včetně zpráv

a)        odborné rady prevence

b)        odborné rady mládeže

c)        odborné rady velitelů

d)        komise historie

3)    zpráva KRR OSH Nymburk

4)    Předání ocenění

5)   Vystoupení zástupců HZS Nymburk

6)  Vystoupení zástupců   - Krajského úřadu Středočeského kraje

7)  Vystoupení hostů  včetně diskuse a příspěvků

8)  Usnesení Shromáždění představitelů

9 )  Závěr – předpokládané ukončení do 19:00h.

===========================================================================

Dobrovolné hasiče žádám o účast ve slavnostním nebo pracovním stejnokroji

-

telefon 724 068920, 325 512773

Email – osh.nymburk@cbox.cz

===========================================================================

Na Vaší účast a setkání se budeme těšit

S přátelským pozdravem

 

za OSH Nymburk                                                                                                              Blanka Buryanová

                                                                                                                                     starostka OSH Nymburk

Nymburk 6.11. 2016