Historie

Sbor dobrovolných hasičů Běrunice je nejstarším spolkem v obci, rok založení 1880. Jeho zakladatelem byl František Libánský, jenž se také stal jeho prvním velitelem. Celkem v zakládajícím družstvu bylo jedenáct členů rozdělených následovně.

Fr. Libánský, rolník velitel -  Václav Procházka, rolník  od r. 1910 velitel -  Václav Voska, kovář podvelitel -  Václav Zelinka, domkař hasič -  Josef Přibyl, ponocný hasič -  František Myška, domkař hasič - František Louda, zedník hasič - František Brzák, zedník hasič - Antonín Knytl, domkař hasič - Fr. Procházka, obuvník hasič - František Ženatý, kolář četař

 Stříkačku a celé zařízení koupilo pro sbor obecní zastupitelstvo. Sbor běrunický, který patří mezi nejstarší na našem venkově, plnil úspěšně svoje poslání od svého vzniku. Již r. 1890 pořádal oslavu svého desetiletého trvání, která byla velkým svátkem v naší obci. Zúčastnil se r. 1891 Všehasičského sjezdu v Praze, r. 1896 slavnosti odhalení pomníku Krále Jiřího v Poděbradech a r. 1903 sjezdu slovanského hasičstva v Praze. R. 1909 byla založena knihovna sboru, která se roku 1922 předala obecní knihovně.

Oslava 30letého trvání sboru 1910 se také vydařila. Za první světové války ustala činnost téměř úplně, po převratu byla obnovena zvětšenou měrou. Sbor kromě ostatní činnosti pořádá též divadla. Sehrál r. 1923 divadlo v přírodě „Jménem veličenstva - Poprava V.Kudrny“, v témže roce ve dnech 29. června až 2 července  zúčastnil se sbor sjezdu slovanského hasičstva v Praze, nejvýznačnější události roku. I přes nepříznivé počasí podařilo se přesvědčit širokou veřejnost o významu dobrovolného hasičstva.

Běrunický sbor za celou dobu své existence činnost nepřerušil, střídali se roky úspěšné a méně zdařilé, ale při mimořádných oslavách je vždy na co vzpomínat.

V roce 1980 oslavil sbor 100 let svého působení, v přelomovém roce 2000 to byla 120 a poslední větší akcí byly společné „Běrunické oslavy“ s připomenutím 650 let obce Běrunice, 125 let SDH Běrunice a 100 let Sokola Běrunice. Všechny uvedené akce se těšili velkému zájmu našich obyvatel, kteří tak vyjádřili svou podporu sboru i ostatním spolkům.

 Více o historii v publikaci:  100 let SDH Běrunice 120 let SDH Běrunice